FELADATOK - MOZGÓ KÖNYVTÁR

A kistérségben huszonkilenc településen végzi a mozgókönyvtári szolgáltatást az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ. A mozgókönyvtári ellátás célja, hogy az ellátással a nyilvános könyvtári szolgáltatás - utazás nélkül elérhetővé váljon a településeken élő valamennyi lakos számára.

A könyvtári szolgáltatás működtetése, a könyvellátás, a szakszerűség biztosítása, az információs igények gyors, színvonalas kielégítése, valamint a települések művelődési lehetőségeinek javítása, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, s az itt élők esélyének növelése a tanulásra, az információszerzésre. Fontos a könyvtárak együttműködésének korszerűsítése, aktív információs kapcsolat kialakítása. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező 29 település önkormányzata könyvtári szolgáltatásra alkalmas helyiséget biztosít, gondoskodik annak személyi és tárgyi feltételeiről, biztosítja a használók számára alkalmas időpontban a törvény által előírt nyitva tartást.

A szolgáltató, gondoskodik a könyvtári dokumentumok beszerzéséről, állományba vételéről, irányításáról, könyvtári használatra alkalmassá tételéről, valamint az állomány selejtezésében is nagy szerepet vállal. Fontos, hogy a kistérségen belül mindenki számára hozzáférhető legyen az információ, ezért kielégíti a konkrét, de helyben megoldhatatlan információs igényeket. A kistérségi mozgókönyvtári normatívának köszönhetően a csatlakozott könyvtárak technikai eszközellátottsága és könyvtári dokumentum-ellátottsága jelentősen javult. A mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetésével a települési könyvtári szolgáltató helyek megszépültek, az állomány az igényekhez igazodott, és egy perspektivikusabb kulturális élet szerveződött a kistelepüléseken is.

Bővebben lásd a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú Operatív Programjában 2009-2014

KATEGÓRIÁK