SZAKSZOLGÁLAT BEMUTATÁSA

Az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ immár két éve a Kazincbarcika És Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartása alatt működik, és azt gondolom teljes mértékben alkalmazkodott a kistérség igényeihez.
A kistérségben való ellátás elsődleges feladata, hogy a gyerekek a lakóhelyükön, vagy ahhoz a legközelebbi településeken érhessék el az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, mely szolgáltatások köre az elmúlt két esztendőben nagymértékben bővült – gyógytestnevelés, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés.

I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI KERETEI

Az 1993-as közoktatási törvény alapján (LXXIX. Törvény a közoktatásról) a nevelési tanácsadók gyermekvédelmi intézményből közoktatási intézménnyé váltak.

A törvény 34. § értelmében, „A szülő és a pedagógus nevelőmunkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.

A törvényben felsorolt pedagógia szakszolgálati feladatok közül 2008. évben az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ az alábbiakat látta el (34§):

 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
 • gyógytestnevelés
 • korai fejlesztés és gondozás
 • fejlesztő felkészítés

Ezen felül az intézmény ellátja az iskolapszichológiai szolgáltatást.

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló többször módosított - legutóbb: 43/2007. (XII. 29.) - 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet meghatározza az intézmény feladatkörét és működési rendjét.

II. AZ INTÉZMÉNY ELLÁTÁSI TERÜLETE

A kazincbarcikai Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ a kistérség egész területén – a kistérség gyermeklétszáma kb.13.000 fő - ellátja az intézmény alapfeladatai közé tartozó pedagógiai szakszolgálati feladatokat.

Az intézmény ellátási területe:

Kazincbarcika, Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Imola, Izsófalva, Jákfalva, Kánó, Kurityán, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Nekézseny, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhafő, Szuhakálló, Tardona, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy

III. AZ ELLÁTOTT SZAKFELADATOK RÖVID ISMERTETÉSE

Nevelési tanácsadás

 • pszichológiai diagnosztizálás
 • pszichológiai tanácsadás
 • önismereti tréning középiskolásoknak
 • fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai vizsgálat
 • fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai terápia
 • tanulási zavarok diagnosztizálása - diedyslexia (olvasászavar), dyscalkulia (számolási zavar), dysgraphia írászavar)
 • fejlettségi vizsgálat
 • szenzomotoros mozgáskoordináció fejlesztés
 • tanulás-módszertani tréning
 • iskolapszichológiai szolgáltatás működtetése

Az iskolapszichológus feladata:

 • Az oktató-nevelő munka segítése.
 • A tanulói közösségek szintjén a tanítás, tanulás figyelemmel kísérése, hospitálás a tanítási órákon; részvétel új oktatási, nevelési módszerek kipróbálásában, hatékonyságuk összehasonlító vizsgálatában. Szociometriai vizsgálatok. Speciális szakkörök, foglalkozások szervezése, vezetése, egyes tehetséges tanulók kiszűrése, tehetséggondozás.
 • Prevenciós feladatok.
 • Korrekciós feladatok.
 • Szülőkkel, családdal való foglalkozás.

Logopédiai szolgáltatás

 • beszédzavarok diagnosztikája és terápiája
 • beszédindítás /megkésett beszédfejlődés esetén/
 • dyslexia (olvasászavar), dyscalkulia (számolási zavar), dysgraphia írászavar) megelőzése és terápiája

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

 • a szolgáltatást kérő gyermekek sajátos adottságainak vizsgálata
 • tanulási képességnek vizsgálata /értelmi vizsgálatok/
 • a gyermek pályairányultságának szakszerű vizsgálata
 • iskolaválasztás ajánlása

Gyógytestnevelés

 • Az iskolaorvosok által gyógytestnevelési kategóriába sorolt gyermeke, tanulók ellátása.

Korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, gyógypedagógiai tanácsadás

 • A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által előírt fejlesztések ellátása.
 • Korai fejlesztésben 0-5 éves korú gyermekek vesznek részt, fejlesztő felkészítésben pedig a halmozottan fogyatékos gyermekek részesülnek.

Intézményünk gyermek-neurológiai szakrendelést biztosít havonta egy alkalommal Dr. Velkey Imre gyermekideggyógyász főorvos közreműködésével, ami nagy segítséget jelent a Szakértői Bizottsághoz irányított gyermekek és szüleik számára.

Gyermek neurológiai szakrendelés

 • az organikus idegrendszeri megbetegedések kiszűrése
 • epilepsziás gyermekek szakorvosi kezelése
 • kórházi kivizsgálás
 • gyógyszerrel történő ellátás
 • gyermekpszichiátriai szakrendelésre utalás.

Intézményünk szakmai munkája (sajnos) nagymértékben összefügg az állami finanszírozással, ami azt jelenti, hogy szakmai munkánkat úgy kell megszervezni, hogy az állami támogatást maximálisan ki tudjuk használni. Ez azért nehéz a mi esetünkben, mert szakmai munkánkat is a finanszírozás tükrében januártól - decemberig kell megterveznünk, ami nem egyezik a közoktatási intézményekre vonatkozó tanév rendjével.

A 2008-as év januárban megfogalmazott célkitűzései elsősorban a teljesítendő gyermeklétszámra terjedt ki természetesen szakfeladatonként.

 • Nevelési tanácsadás: 1500 fő/alkalom
 • Logopédiai ellátás: 300 fő/hét
 • Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: 1300 fő/1 alkalom
 • Gyógytestnevelés: 300 fő/hét

A 2008 júniusában módosítottuk a normatív támogatás számadatait, miszerint a nevelési tanácsadás esetében 1500 főről 1900-ra, a gyógytestnevelés esetében 300 főről 600 főre növeltük az évben ellátott gyermekek számát, amit december 31-ig teljesíteni is tudtunk.

Szakmai hitvallásunk: a gyermekeknek időben kell megkapniuk a kellő segítséget, hogy egészséges felnőtt váljon belőlük.

 

Kerekes Barbara
igazgató

 

KAPCSOLAT
cím: 3700 Kazincbarcika
Rákóczi tér 6. fsz/5.
telefon: (48) 512-633
belső ellenőrzés: (48) 512-631
fax: (48) 512-632
e-mail: tarsulas.iroda@kazincbarcika.hu
A TÁRSULÁS SZERVEZETE